ด่านศุลกากรเชียงดาว
Chiangdao Customs House
 

รายงานสถิติและข่าวสาร


สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 0 เข้าชมวันนี้
  • 468 เข้าชมเดือนนี้
  • 18,306 เข้าชมทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรเชียงดาว 279 หมู่ 4 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5345-5187-8

นายด่านศุลกากรเชียงดาว เข้าร่วมการประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ และกิจการชายแดนไทย

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น.  นางอารีย์ ฉวีวรรณมาศ นายด่านศุลกากรเชียงดาว เข้าร่วมการประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ และกิจการชายแดนไทย โดยมีนายประสิทธิ์ มะหะหมัด เป็นประธานฯ ได้มีการพิจารณาศึกษาปัญหากิจการชายแดนไทย เพื่อรับทราบปัญหาในการปฏิบัติติงาน ด้านความมั่นคงและการบริหารกิจการชายแดนไทย อันนำไปสู่การร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด กรณีจุดผ่อนปรนบ้านหลักแต่ง อำเภอเวียงแหง และจุดผ่อนปรนกิ่วผาวอก อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสนอนโยบายในการยกฐานะจุดผ่อนปรนดังกล่าว ให้เป็นจุดผ่อนปรนทางการค้าอีกครั้งหนึ่ง
          สรุปผลการประชุมสนับสนุนให้ผลักดันการเปิดจุดผ่อนปรนทางการค้าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง โดยคณะอนุกรรมการจะนำเสนอคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศต่อไป 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 14 กุมภาพันธ์ 2563 15:53:42
จำนวนผู้เข้าชม : 425
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรเชียงดาว
279 หมู่ 4 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5345-5187-8

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรเชียงดาว - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรเชียงดาว สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ